การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 13เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 13

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08:29 น.

 อ่าน 2,301

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 13 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ข้าราชการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง นักบริหารระดับสูงจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนและจากองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งสิ้นประมาณ 180 คน กำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่ 17 ส.ค. -17 ก.ย. 2556 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.kpi.ac.th


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด