10 ก.ย. นี้ ครบกำหนดติดตามผลการปฏิบัติงานภายหลังการฝึกอบรมฯเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10 ก.ย. นี้ ครบกำหนดติดตามผลการปฏิบัติงานภายหลังการฝึกอบรมฯ

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 09:54 น.

 อ่าน 2,681

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกำหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานภายหลังการฝึกอบรม โดยแบ่งออกเป็น ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เมษายน ๒๕๕๖  และครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนพฤษภาคม
ถึง วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖   เพื่อรับประกาศเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยสามารถติดตามผลการติดตามได้ที่เว็บไซต์การพัฒนาบุคลากรด้าน IT

กำหนดตรวจสอบรอบสุดท้ายวันที่ 10 กันยายน 2556
สำหรับท่านปฏิบัติผ่านเกณฑ์แล้วไม่มีรายชื่อของท่านอยู่ ท่านสามารถนำหลักฐานที่ท่านผ่านเกณฑ์มายืนยันเพื่อขอรับใบประกาศได้ที่กลุ่ม งานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงานที่ต้องการแก้ไข รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศ ให้ทำหนังสือเรียนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ระบุชื่อ-สกุล หลักสูตรที่ต้องการเปลี่ยน ให้ชัดเจน ส่ง Fax มาแจ้งที่หมายเลข 0-3533-5665 ต่อ 26

 

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานภายหลังการฝึกอบรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2556

ครั้งที่ ร้อยละ  
รอบที่ ๑ 31.92
รอบที่ ๒ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ 42.92
แนวทางการปฏิบัติเพื่อผ่านเกณฑ์การปฏิบัติงานรายหลักสูตร
สำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงาน เขียนข่าวได้ ถ่ายภาพเป็น" ให้ดำเนินการตามนี้เพื่อผ่านเกณฑ์การประเมิณ
สำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" ให้ดำเนินการตามนี้เพื่อผ่านเกณฑ์การประเมิณ
*** ข้อมูลตามมาตรา 7(1), 7(2), 7(3) และมาตรา 9(3) ได้แก่
มาตรา 7(1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน (ดูตัวอย่างได้ที่นี่)
มาตรา 7(2)สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน (ดูตัวอย่างได้ที่นี่)
มาตรา 7(3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ (ดูตัวอย่างได้ที่นี่)
มาตรา 9(3)แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ (ดูตัวอย่างได้ที่นี่)
 
สำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การใช้งานระบบสารสนเทศรายงานผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (EIS)" ให้ดำเนินการตามนี้เพื่อผ่านเกณฑ์การประเมิณ
*** ตรวจสอบรายการที่รับผิดชอบได้ที่นี่ รายการที่หน่วยงานรับผิดชอบบันทึกข้อมูลสถิติ รายการที่หน่วยงานรับผิดชอบบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
สำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" ให้ดำเนินการตามนี้เพื่อผ่านเกณฑ์การประเมิณ
 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด