โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยวิธีหยอดเมล็ดเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยวิธีหยอดเมล็ด

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 10:14 น.

 อ่าน 3,445

วันที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 17.30 น. นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดกิจกรรมการเกี่ยวข้าวพิธีสู่ขวัญข้าวตามโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยวิธีหยอดเมล็ด ณ แปลงนานางมณี กฤษ์ถนอม หมู่ 8 ต.ลาดงา อ.เสนา —

    

    


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด