ขอเชิญร่วมสักการะพระอุบาลีมหาเถระ ณ วิหารพระมงคลบพิตร วันที่ ๑๖ กันยายน - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญร่วมสักการะพระอุบาลีมหาเถระ ณ วิหารพระมงคลบพิตร วันที่ ๑๖ กันยายน - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 15:54 น.

 อ่าน 2,804

วันนี้ 16 ก.ย. 56 เมื่อเวลา 09.09 น. นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีอัญเชิญ พระอุบาลีมหาเถระ ซึ่งได้รับมาจากรัฐบาลประเทศศรีลังกา จากวัดพนัญเชิงวรวิหาร ไปวิหารพระมงคลบพิตร เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะและทราบถึงความสำคัญขององค์พระอุบาลี องค์ผู้สถาปนาพระพุทธศาสนา นิกายสยามวงศ์ในประเทศศรีลังกา

โดยจะประดิษฐานอยู่ที่วิหารพระมงคลบพิตรจนถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ ก่อนที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดหน้าพระเมรุราชิการามต่อไป

กำหนดการอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ศาสนสถานและพระอารามหลวงภายในจังหวัด และขอเชิญเหล่าพุทธศาสนิกชนร่วมสักการะ
๑.วัดพนัญเชิงวรวิหาร          วันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖
          ๒.วิหารพระมงคลบพิตร        วันที่ ๑๖ กันยายน - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖
          ๓.วัดหน้าพระเมรุราชิการาม  วันที่ ๓๐ กันยายน - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
          ๔.วัดกษัตราธิราชวรวิหาร     วันที่ ๑๔ ตุลาคม - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
          ๕.วัดท่าการ้อง                    วันที่ ๒๘ ตุลาคม - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
          ๖.อำเภอเสนา(วัดบ้านแพน) วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
         ๗.อำเภอมหาราช(วัดวชิรธรรมาราม) วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
         ๘.อำเภอท่าเรือ (วัดสะตือ)     วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
         ๙.อำเภอวังน้อย (วัดพะยอม)   วันที่ ๒ ธันวาคม - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
       ๑๐.อำเภออุทัย (วัดโตนดเตี้ย)  วันที่ ๙ ธันวาคม - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
       ๑๑.ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๖ ธันวาคม - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด