การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 11:08 น.

 อ่าน 1,650

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งว่ากรมบัญชีกลางได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. 2556 - 28 เม.ย.2557 ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง จำนวน 1 รุ่น รุ่นละ 70 คน โดยค่าธรรมเนียมเข้ารับการฝึกอบรมคนละ 200,000 บาท หากหน่วยงานประสงค์จะส่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักสูตรเข้ารับการฝึกอบรม โดยส่งใบสมัครได้ที่กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมดังกล่าว วันที่ 8 พ.ย. 2556 ทาง www.cgd.go.th (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด