ออกตรวจเยี่ยมประชาชนพร้อมกับตรวจสถานการณ์น้ำเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ออกตรวจเยี่ยมประชาชนพร้อมกับตรวจสถานการณ์น้ำ

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 14:38 น.

 อ่าน 1,830

วันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น. นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกตรวจสถานะการณ์น้ำบริเวรโบราณสถานป้อมเพชรพร้อมสั่งการให้อุทยานประวัติศาสตร์เตรียมการป้องกันพื้นที่โบราณสถาน

    

    


วันนี้ เวลา 10.00 น. นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกตรวจเยี่ยมประชาชนพร้อมกับตรวจสภาพน้ำบริเขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และในการนี้ได้สั่งการให้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณจุดเสี่ยง ณ ประตูระบายน้ำตลาดหัวรอ

    

         


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด