พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลครบสัตตมวาร (7 วัน) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลครบสัตตมวาร (7 วัน) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13:43 น.

 อ่าน 2,055

 

         วันที่ 31 ตุลาคม 2556  เวลา 07.30 น.  นายวิทยา ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอ และกว่า 400 วัดในจังหวัดฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระกุศลครบสัตตมวาร 7 วัน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อย่างสม
พระเกียรติพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด  โดยที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร พระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัด เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์ และนายวิทยา ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  โดยประธานสงฆ์จะแสดง
พระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์  พร้อมถวายไทยธรรมกัณฑ์เทศน์   เจ้าหน้าที่นำกล่าวคำถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 รูป พร้อมกันนี้ทางจังหวัดฯ ได้เชิญชวนพระพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี        ณ บริเวณลานข้างวิหารพระพุทธไตรรัตนนายก(หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระนครศรีอยุธยา

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด