ครม.มีมติเห็นชอบการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของตำรวจอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ครม.มีมติเห็นชอบการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของตำรวจอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:04 น.

 อ่าน 1,131

ครม.มีมติเห็นชอบการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของตำรวจอาเซียน

     ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา ครม. มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ คือ เห็นชอบร่างพิธีสารในการติดต่อประสานงานสำหรับการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของ ตำรวจอาเซียน [The ASEANAPOL Communications and Co-ordination Protocol Crisis Management (ACCPCM)] เพื่อจะได้นำร่างพิธีสาร ฯ ดังกล่าวเข้าลงนามร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกตำรวจอาเซียนและองค์กรตำรวจ สากล ในการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่ 36 ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนกรกฎาคม 2559 ต่อไป

     และอนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตช.) สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญได้ (หากมีความจำเป็น) โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

     สำหรับ ร่างพิธีสารในการติดต่อและประสานงานสำหรับการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของตำรวจ อาเซียน มีวัตถุประสงค์  เพื่อเผยแพร่ข้อมูล แลกเปลี่ยนข่าวสาร และข่าวกรองระหว่างประเทศสมาชิกที่ได้รับผลกระทบไปยังประเทศสมาชิกอื่น ๆ และศูนย์ประสานงานองค์การตำรวจสากล

     เพื่อร้องขอและให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบภาวะวิกฤตทั้งทางด้าน เทคนิค การสืบสวนสอบสวน ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองผ่านระบบศูนย์ข้อมูลตำรวจสากล (I-24/7)  รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศสมาชิกผ่านระบบศูนย์ ข้อมูลตำรวจสากล (I-24/7) และระบบศูนย์ข้อมูลตำรวจอาเซียน (e-ADS)

 

โดย http://www.thaigov.go.th


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด