อาสาสมัครคุมประพฤติจัดประชุมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาสาสมัครคุมประพฤติจัดประชุม

ผู้เขียน:  สนง.คุมประพฤติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 20:53 น.

 อ่าน 2,720

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗  อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗   ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีวาระเกี่ยวกับการจัดโครงการประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค ๑ สัญจร  กิจกรรมรายงาน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด