ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติเข้าตรวจ สนง.คุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุูธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติเข้าตรวจ สนง.คุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุูธยา

ผู้เขียน:  สนง.คุมประพฤติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 19:44 น.

 อ่าน 3,229

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  นางสาวอัจฉรา ทองตัน ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติได้เข้าตรวจราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นจึงได้ประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติฯและตรวจตามหัวข้อการปฏิบัติราชการ....กิจกรรมรายงาน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด