การรับสมัครประกวดป่าชุมชน ปี 2553เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การรับสมัครประกวดป่าชุมชน ปี 2553

ผู้เขียน:  นางสาวปิยะนุช บุญมาลา สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 10:53 น.

 อ่าน 2,942

               สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญผู้สนใจสมัครโครงการของกรมป่าไม้ เรื่อง การรับสมัครประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2553

          ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ทุกหน่วยงานทั่วประเทศและยื่นใบสมัครที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ และศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน ในเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ถึงกรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด

          สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0 3533 6356 ติดต่อคุณสมชาย  โพธิ์ตระกูล ในเวลาราชการ

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด