กรมการค้าภายในประชุมนานาชาติคณะทำงานด้านชั่งตวงวัดอาเซียน เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมการค้าภายในประชุมนานาชาติคณะทำงานด้านชั่งตวงวัดอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11:10 น.

 อ่าน 1,014

กรมการค้าภายในประชุมนานาชาติคณะทำงานด้านชั่งตวงวัดอาเซียน
 

    นาง สาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติคณะทำงานด้านชั่งตวงวัดของอา เซียน หรือ ACCSQ Working Group on Legal Metrology (ACCSQ WG3) ครั้งที่ 25 วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2559 ว่า มีผู้เข้าร่วมประชุม 48 คน ประกอบด้วย ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนฝ่ายเลขานุการอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประธานองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยมาตรวิทยาเชิงกฎหมาย เพื่อร่วมกันพิจารณาและรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงานของคณะทำ งาน (Work Plan of the ACCSQ-WG3) และพิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะทำงานด้านชั่งตวงวัดของอาเซียน 10 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 – 2568) ต้องพิจารณาร่วมกัน ได้แก่ การกำกับดูแลสินค้าหีบห่อ การดำเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งไม่อัตโนมัติของ อาเซียน การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ การพัฒนาความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรด้านชั่งตวงวัด แนวทางเกี่ยวกับการตรวจติดตามเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในท้องตลาด และการพัฒนาระบบการยอมรับการรับรองต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัด

    อย่าง ไรก็ตาม คณะทำงานฯ ได้พัฒนางานด้านชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2 เรื่อง ได้แก่ การออกข้อกำหนดร่วม เรื่อง การตรวจสอบสินค้าหีบห่อ และกำหนดแนวทางการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียว กัน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด