การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจและประเมินผลภาคราชการเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจและประเมินผลภาคราชการ

ผู้เขียน:  จักรินทร์ บุญนา จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 10:15 น.

 อ่าน 2,114

     สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้จัดการประชุมผ่านวีดีทัศน์ทางไกล(VCS) ในวันที่ 28 เมษายน 2557 ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจและประเมินผลภาคราชการ   และวันที่ 30 เมษายน 2557 ประชุมเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด 

โดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามลิ้งค์ด้านล่าง

http://www.opdc.go.th/index.php เลือก เอกสารและสื่อ

หรือทางลิ้งค์หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.ร.

http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=3&content_id=2770

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด