พิธีถวายราชสดุดีและพิธีปลูกต้นไม้เนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พ.ค. 57เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีถวายราชสดุดีและพิธีปลูกต้นไม้เนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พ.ค. 57

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:10 น.

 อ่าน 2,201

วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมีข้าราชการ และประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พร้อมกันนี้ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการจาก 20 กระทรวงหลัก ร่วมปลูกต้นสาละลังกา ขนาดเส้นรอบวง 80 เซนติเมตร บริเวณด้านหน้า และรั้วศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในวันฉัตรมงคล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

สำหรับ วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 และดำรงพระอิสริยยศเป็น “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด