ติดตามอ่าน ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดตามอ่าน ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 10:53 น.

 อ่าน 8,039

         เพื่อให้มีความชัดเจนในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้รวบรวมประกาศ คำสั่ง คสช. โดยมีที่มาจาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ คสช.  กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย  https://www.facebook.com/PeaceandOrderMaintainingCommand

         และสามารถติดตามข่าวสารในช่องทาง ดังนี้
        ๑) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
        ๒) ศูนย์ประชาสัมพันธ์ คสช.โทร.๐-๙๔๑๒-๘๖๒๗๓ - ๙, ๐-๙๔๒๓-๔๙๓๑๒-๔

----------------------------------------

คำสั่ง คสช.

วันที่ ๑ มิ.ย. ๕๗
 
 
 
 
วันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๗
 
 
วันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๗
 
 
วันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๗
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๗
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๗
 
 
 
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๗
 
 
 
วันที่ ๒๕ พ.ค. ๕๗
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๗
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๒๓ พ.ค. ๕๗
 
 
วันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๗
 
 
 
 
 
ประกาศ คสช.
 
วันที่ ๓ มิ.ย. ๕๗ 
 
 
วันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๗ 
 
 
วันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๗  รวม ๑ ฉบับ
 
 
วันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๗  รวม ๒ ฉบับ
 
 
วันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๗   รวม ๑ ฉบับ
 
 
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๗ รวม ๓ ฉบับ
 
 
 
 
 
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๗  รวม ๒ ฉบับ
 
 
 
วันที่ ๒๕ พ.ค. ๕๗ รวม ๔ ฉบับ
 
 
 
 
 
วันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๗ รวม ๑๐ ฉบับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๒๓ พ.ค. ๕๗ รวม ๕ ฉบับ
 
 
 
 

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๒๑/๒๕๕๗ เรื่อง ห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

 

วันที่ ๒๒ พ.ค.๕๗ รวม ๒๐ ฉบับ

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๒๐/๒๕๕๗ เรื่อง  เชิญคณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เข้าร่วมประชุม

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๙/๒๕๕๗ เรื่อง ให้บุคคลสำคัญมารายงานตัวเพิ่มเติม

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๗ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง ขอระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และสถานีวิทยุชุมชน

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง ห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงาน

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๗ เรื่อง ขอให้บุคคลสำคัญมารายงานตัว

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี เป็นอำนาจหน้าที่ของ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙/๒๕๕๗ เรื่อง ให้สถานศึกษาหยุดทำการ

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๘/๒๕๕๗ เรื่อง ข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหะสถาน

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ เรื่อง ห้ามชุมนุมทางการเมือง

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุดชั่วคราวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่อง การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสถานีวิทยุชุมชน

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗ เรื่อง ห้ามออกนอกเคหะสถาน

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง การประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร
 

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ

 
 
**** ติดตามสถานการณ์ได้ที่ https://www.facebook.com/PeaceandOrderMaintainingCommand

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด