ประชาสัมพันธ์การศึกษาหลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธ์การศึกษาหลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง"

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 10:00 น.

 อ่าน 2,720

               กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2557

ดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 -31 พฤษภาคม 2558

เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 -20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

รวมระยะเวลา 9 เดือน ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 109,000 บาท ค่าใช้

จ่ายดูงานต่างประเทศ 120,000 บาท โดยเบิกจากต้นสังกัดได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุไม่ตำกว่า 35 ปีขึ้นไป

2.ข้าราชการพลเรือนจะต้องดำรงตำแหน่งดังนี้

  - ประเภทบริหาร ระดับต้นขึ้นไป

  - ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

  - ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป

  - ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 

  - หรือประเภทอำนวยการ ระต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.kpi.ac.th


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด