30 พฤษภาคม 2557 ผวจ.อย. มอบเกียรติบัตรให้เด็กนักเรียนเก่ง สอบ O-NET 100 คะแนนเต็มเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

30 พฤษภาคม 2557 ผวจ.อย. มอบเกียรติบัตรให้เด็กนักเรียนเก่ง สอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 14:18 น.

 อ่าน 2,443
     
 
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบ
เกียรติบัตรให้กับนักเรียน ชั้น ป.6 ให้กับนักเรียนที่ผลการสอบ O-net ปีการศึกษา 
2556 ที่ได้คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 22 คน ได้แก่
-ร.ร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 8 คน
 
-ร.ร.ประตูชัย 6 คน
-ร.ร.จิระศาสตร์วิทยา 3 คน
-ร.ร รอตเสวกวิทยา 1 คน
-ร.ร.แสงทวีปวิทยา 4 คน

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (ประชาชน)
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด