มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 16:03 น.

 อ่าน 2,676

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดอบรมตามโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย ในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 โดยส่งใบสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ทางโทรสารหมายเลข 0-3532-2082 หรือทาง E-mail : rs@aru.ac.th โดยกำหนดการอบรมมีดังนี้

วันที่ 26 พฤษภาคม 2553
        08.00 – 08.45 น.         ลงทะเบียน/รับเอกสาร
        08.45 – 09.00 น.         พิธีเปิดการอบรม/ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการอบรม
        09.00 – 12.00 น.               - ทบทวนความหมายการวิจัย
                                                 - ข้อมูล/ประเภทข้อมูล
        12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน
        13.00 – 16.30 น.         วัตถุประสงค์ของการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
        09.00 – 12.00 น.          การเขียนงานวิจัย (บทที่ 2 บทที่ 1 และบทที่ 3 )
        12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน
        13.00 – 16.30 น.          การเขียนงานวิจัย (บทที่ 4 บทที่ 5 ) และบทสรุปผู้บริหาร
ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด