แข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:15 น.

 อ่าน 3,074

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบใบประกาศเกียรติบัตรแข่งขันชมรม
TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (ประเภทสถานศึกษา ระดับจังหวัด)  ได้แก่ โรงเรียนบางปะหัน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (ข้าราชการดีเด่น)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด