ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ผลยืนต้นเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ผลยืนต้น

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จาก ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:28 น.

 อ่าน 2,281

      

นายอาทิตย์  กุคำอู  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะข้าราชการ

พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวละต้น  เนื่องใน

โอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ

60  พรรษา 2  เมษายน  2558


      

 

 

 

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด