เตือนให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชียื่นงบการเงินรอบปีบัญชี 2552เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เตือนให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชียื่นงบการเงินรอบปีบัญชี 2552

ผู้เขียน:  ฐิติสุดา จิตชื่น จาก สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 15:07 น.

 อ่าน 2,417

     นิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2552  ไม่ว่านิติบุคคลจะประกอบการหรือไม่ก็ตาม มีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในวันที่  31  พฤษภาคม  2553            ซึ่งตามนโยบายบริการสร้างสรรค์  (CREATIVE  SERVICES)    ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์  พลบุตร)  ที่ มุ่งเน้นการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  และลดขั้นตอนในการติดต่องานเป็นหลัก กรมฯ ได้กำหนดให้ลดจำนวนชุดของงบการเงินที่ต้องนำส่งเหลือเพียงชุดเดียว ทั่วประเทศ  โดยนิติบุคคลสามารถนำส่งงบการเงินที่จังหวัดใดก็ได้ตามความสะดวก

    ทั้งนี้   ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 035-346-227   ในวันและเวลาราชการ

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด