การประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การประชาพิจารณ์แผนพัฒนาเกษตรกรรม"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การประชาพิจารณ์แผนพัฒนาเกษตรกรรม"

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08:42 น.

 อ่าน 2,905

 

นายอภิชาต สุติคา กษ.อย.  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงาน/ส่วนราชการ นำเสนอแนวทางเพื่อพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม ของสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การประชาพิจารณ์แผนพัฒนาเกษตรกรรม" การสื่อสารงานสภาสู่ประชาชน และการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด้านเกษตรอื่นๆ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันพฤหัสบดีที่ 14 ส.ค.2557


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด