การประชุมนายอำเภอ/หน.ส่วนราชการ มท./ผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน ส.ค.57เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมนายอำเภอ/หน.ส่วนราชการ มท./ผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน ส.ค.57

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:09 น.

 อ่าน 1,519

           เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  นายนัทธี  บ่อสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ/หน.ส่วนราชการ มท./ผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

         - พระมหาเชิดชัย กตปุญโญ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมชี้แจงเรื่องขอความร่วมมือเชิญชวนประชาชนหมู่บ้านตำบล สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  ทั้งนี้ จะจัดพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้แก่หมู่บ้านที่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเกินกว่าครึ่งหนึ่ง
ติดต่อ ขอรับเอกสารการสมัคร แบบ ๑ ,แบบ ๒ ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และส่งเอกสาร ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ศกนี้
        -
 พ.อ.ศักดา  เนียงคำ รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ. พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมแนะนำผู้เข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจัดกำลังพล ๘ กองร้อยร่วมปฏิบัติงานคืนความสุขให้กับประชาชนร่วมกับจังหวัด พร้อมอธิบาย Road Map คสช. และเชิญชวนนิติบุคคลเสนอชื่อเพื่อการสรรหา สปช. ได้ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
       - เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา ได้แก่ เรื่องการลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านา  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเตรียมการและป้องกันปัญหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๗  การจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
     


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด