โครงการฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 07:43 น.

 อ่าน 2,792

 

สำนักงาน.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร จัดการฝึกอบรม  และฝึกปฏิบัติตามแผน/โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  ในวันที่ 28 สิงหาคม  2557  ณ   โรงเรียนชุมชนวัดระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยเชิญวิทยากรจาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา   รวมทั้ง เกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว (Smart Farmer)   ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับจังหวัด  นายพุฒิพงษ์ นันโท  ร่วมเป็นวิทยากรด้วย


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด