ประกันสังคมจังหวัดเตรียมลงนาม MOU ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกันสังคมจังหวัดเตรียมลงนาม MOU ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 15:31 น.

 อ่าน 2,353

                    สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผ่านการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยจะร่วมพิธีลงนาม (MOU) ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 รร.รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีลงนามดังนี้

1.      นางชลอลักษณ์  แก้วพวง                     ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.      นางพจนารถ  สุทธิพร                            นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
                                                                      หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัด
                                                                     พระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัย

3.      นายจำรูญ ทวีเขตร์กิจ                         นิติกรชำนาญการ

โดยจะเข้ารับมอบโล่จากนายกรัฐมนตรีในงานสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด