ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดอยุธยาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดอยุธยาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 10:24 น.

 อ่าน 4,720

           เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. คณะทำงานบริหารศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน  เข้าร่วมทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้คณะทำงานฯ ได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ให้เห็นความก้าวหน้าของบริษัทฯ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้และให้บริการระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยคณะทำงานฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลอาเซียนของจังหวัดต่อไป

 

 

 

 
   

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด