โครงการจัดระเบียบสุนัข-แมวจรจัด ในวันที่ 15 กันยายน 2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการจัดระเบียบสุนัข-แมวจรจัด ในวันที่ 15 กันยายน 2557

ผู้เขียน:  บุญเหลือ ตรีชิตร จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 15:33 น.

 อ่าน 2,655

นายสืบสวัสดิ์   ภาคพิบูลย์   ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบหมายให้นายชูฤทธิ์   เสนีย์มโนมัย   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   พร้อมด้วย คณะท างาน   ออกปฏิบัติงานตามแผนในโครงการฯภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ณ  วัดรัตนชัย ต าบลหอรัตนชัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด