รางวัลจากการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ.2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รางวัลจากการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ.2557

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 11:10 น.

 อ่าน 1,443

วันที่ 25 ก.ย.57  เวลา 09.30 น. การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2557 นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเกียรติให้โอวาทและมอบโล่รางวัลเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจากการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดังต่อไปนี้
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้
ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่  โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)  ชื่อผลงาน  โคมส่องหล้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค  ชื่อผลงาน  ตะกร้าแม็กกาซีน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่  โรงเรียนปัณณวิชญ์  ชื่อผลงาน  ชุดโต๊ะรีไซเคิล


ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่  โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร  ชื่อผลงาน  Gallons Recycle benches
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  โรงเรียนปัณณวิชญ์  ชื่อผลงาน  ภาพ 3 มิติ จากปฏิทิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่  โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์  ชื่อผลงาน  พานพุ่มสักการะ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (หน่วยงานภาครัฐ)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด