มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านดีเด่น (บ้ายสวย เมืองสุข) ประจำปี 2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านดีเด่น (บ้ายสวย เมืองสุข) ประจำปี 2558

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:02 น.

 อ่าน 2,328

วันนี้ (29 ก.ย.58) เวลา 09.30 น. การประชุมกรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนกันยายน 2558  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านดีเด่น (บ้ายสวย เมืองสุข) ประจำปี 2558
-รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  ได้แก่  1.บ้านระบาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหีบ  อำเภออุทัย  
                                                     2.บ้านคลอง 10 ตัน หมู่ที่ 3 ตำบลสนับทึบ  อำเภอวังน้อย
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่  1.บ้านหมู่ตาล หมู่ที่ 4 ตำบลลาดงา  อำเภอเสนา  
                                                     2.บ้านจำปา หมู่ที่ 4 ตำบลจำปา  อำเภอท่าเรือ
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่  1.บ้านตะโก หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหญ้านาง  อำเภอมหาราช  2.บ้านสะตือเอน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้อย  อำเภอบ้านแพรก
-รางวัลชมเชย  ได้แก่  1.บ้านมหาราช หมู่ที่ 1 ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช  2.บ้านหน้าไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าไม้  อำเภอบางไทร  3.บ้านทางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลไทรน้อย  อำเภอบางบาล  4.บ้านคูล่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู  อำเภอผักไห่  5.บ้านโพ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโพ  อำเภอบางปะอิน  6.บ้านชุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านชุ้ง  อำเภอนครหลวง  7.บ้านนนทรี หมู่ที่ 6 ตำบลพุทเลา  อำเภอบางปะหัน  8.บ้านโรงราช หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านป้อม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  9.บ้านหัวแมลงวัน หมู่ที่ 8 ตำบลลาดบัวหลวง  อำเภอลาดบัวหลวง  10.บ้านใหม่ต้่านทาง หมู่ที่ 12 ตำบลปลายกัด  อำเภอบางซ้าย


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (หน่วยงานภาครัฐ)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด