วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบายเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบาย

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:25 น.

 อ่าน 3,418

นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมอบนโยบายในการบริหารราชการจังหวัดแก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จึงขอเชิญประชุมรับมอบนโยบาย การแต่งกาย เครื่องแบบกากีคอพับ 

อ่านต่อรายละเอียด

ทั้งนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเดินทางไปมอบนโยบายในพื้นที่ทั้ง ๑๖  อำเภอ ณ หอประชุมอำเภอ  ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 <<< ตารางการตรวจเยี่ยม 16  อำเภอ

สำหรับ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงต่างๆ ได้กำหนดไปมอบนโยบาย สัปดาห์ละ ๒ กระทรวง ระหว่างเดือน ตุลาคม  - ธันวาคม ๒๕๕๗   ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนการออกตรวจเยี่ยมเยียนและมอบนโยบายเป็นรายกระทรวง   จึงขอแจ้งมายังผู้แทนกระทรวง  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวง พร้อมคณะผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย  และบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังนโยบายพร้อมเตรียมข้อมูลผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค  เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย โดย ให้หน่วยงานกระทรวงเป็นผู้จัดหาสถานที่ประชุมและดำเนินการ 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด