ผู้ว่าฯมอบนโยบายและรับทราบปัญหาเรื่องการจัดการน้ำ เริ่มกระทรวงเกษตรฯครั้งแรก ๑๖ ตุลาคมนี้เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าฯมอบนโยบายและรับทราบปัญหาเรื่องการจัดการน้ำ เริ่มกระทรวงเกษตรฯครั้งแรก ๑๖ ตุลาคมนี้

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:17 น.

 อ่าน 1,979
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เล็งเห็นความสำคัญเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  จะพบปะข้าราชการส่วนราชการ ๓ กระทรวงของจังหวัด เพื่อถกปัญหาและมอบนโยบาย  โดยนำเรื่องสำคัญ ๓ เรื่องเข้าพูดคุย ได้แก่ "ภัยแล้ง  กำจัดขยะ ที่ดิน"  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐  น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
เพื่อสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาล  และเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำลังมีปัญหา  โดยหารือข้าราชการ ผู้บริหาร ในสังกัดของจังหวัดได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)   กระทรวงมหาดไทย  (มท.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ทส.)  
 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบหมายให้หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ และแผนการจัดการน้ำในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน รวมถึงการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และส่งเสริมอาชีพเพิ่มเติม รวมทั้งการจ้างแรงงาน การจัดโซนนิ่งการเกษตร การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  
 

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด