เตือนชาวอยุธยา งดทำนาปรัง แล้งนี้เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เตือนชาวอยุธยา งดทำนาปรัง แล้งนี้

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:53 น.

 อ่าน 4,790

ข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำในปีนี้ถือว่าค่อนข้างรุนแรงและค่อนข้างจะยาวนาน เนื่องจากปริมาณฝนต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจากการคาดการณ์ถึงปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ จะมีปริมาณน้ำใช้การได้ 6,500 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ซึ่งแผนการบริหารน้ำของกรมชลประทาน ประกอบด้วย 
- สำรองน้ำสำหรับการใช้น้ำช่วงต้นฤดูฝน ปี 2558 จำนวน 3,600 ล้าน ลบ.ม. 
-จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 1,100 ล้าน ลบ.ม. 
- จัดสรรน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศและอื่น ๆ 1,400  ล้าน ลบ.ม. 
- คงเหลือปริมาณน้ำใช้การได้เพื่อการเกษตรในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 400 ล้าน ลบ.ม. 

ดังนั้น จะสามารถจัดสรรน้ำเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชไร่-พืชผัก ในเขตลุ่มเจ้า พระยาได้ 820,000 ไร่ ขณะที่ปริมาณน้ำรวมใน 2 เขื่อนหลักของลุ่มแม่กลอง ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ ปริมาณน้ำใช้การได้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ จำนวน 4,905 ล้าน ลบ.ม. กรมชลประทานได้มีแผนการจัดสรรน้ำแบ่งเป็น สำรองน้ำสำหรับช่วงต้นฤดูฝนปี 2558 จำนวน 3,000 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 300 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศและอื่น ๆ 1,200 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือปริมาณน้ำใช้การได้เพื่อการเกษตร 405 ล้าน ลบ.ม. ในฤดูแล้งสำหรับพืชไร่-พืชผักได้ประมาณ 5 แสนไร่ ฉะนั้นเกษตรกรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง งดปลูกข้าวนาปรัง 27 จังหวัด รวมถึงให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง งดเลี้ยงปลาในลุ่มน้ำปิงและน่าน 3 จังหวัด ซึ่งในลุ่มเจ้าพระยาเกษตรกรจะเริ่มทำนาปรังตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้ ขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองจะเริ่มทำนาปรังในวันที่ 1 มกราคม 2558. 

จากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยภายหลังรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการช่วยเหลือและการเตรียมการป้องกันภัยแล้งว่า ทางจ.พระนครศรีอยุธยา ได้เตรียมการแก้ปัญหาไว้ก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากขณะนี้น้ำต้นทุนตามเขื่อนต่างๆ  อยู่ในปริมาณน้อย  ประกอบกับกรมชลประทานได้ออกประกาศงดการส่งน้ำ จึงมีผลต่อพื้นที่การเกษตรบริเวณลำน้ำเจ้าพระยา   
 
ดังนั้น  จ.พระนครศรีอยุธยา จึงเตรียมการเรื่องของน้ำเพื่อการเกษตร  ส่วนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคยืนยันจะไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าจ.พระนครศรีอยุธยาจะมีน้ำต้นทุนหรือน้ำดิบที่ใช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้งได้ในช่วงฤดูที่จะถึงนี้
 
 นายอภิชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า  ปัจจุบันจ.พระนครศรีอยุธยามีระบบประปาค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินจะมีรถบรรทุกน้ำเกือบ 200 คัน รวมถึงภาชนะต่างๆ   ส่วนน้ำเพื่อการเกษตรต้องปฏิบัติตามกรมชลประทานประกาศแจ้งเตือน  จึงขอให้เกษตรกรงดการทำนาปรังในฤดูกาลเพาะปลูกนี้  เพราะจะเกิดความเสียหายอย่างแน่นอน
 

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด