๒๗ - ๒๘ ต.ค. ๕๗ งานทอดกฐินของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ณ วัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๗ - ๒๘ ต.ค. ๕๗ งานทอดกฐินของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ณ วัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 17:19 น.

 อ่าน 1,885

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะสงฆ์ ข้าราชการ ประชาชน  ให้เกียรติต้อนรับคณะของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ที่จะมาทอดกฐิน ณ วัดท่าการ้อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะเดินทางถึงประเทศไทย ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นำโดย รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะ พณฯ ที.บี.เอนายะกะ (Hon T.B.Ekanayaka ) และสมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วย คณะสงฆ์จากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และผู้ติดตาม อีกเกือบ ๔๐๐ คน ที่สำคัญได้แก่  ศาสตราจารย์ เจ.บี.ติสานายะกะ (Professor J.B. Disanayaka ) อดีตเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย  นายจันตราเปรมา  กามาเก (Mr. Chandraprema Gamage) อธิบดีกรมศาสนาพุทธแห่งชาติ

>>อ่านกำหนดการตลอด ๓ วัน ๒๗ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

>> ชมรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด 

วันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

เวลา ๑๘.๐๐ น. จังหวัดจัดขบวนช้าง ขบวนรถราง ขบวนแห่องค์กฐิน องค์ผ้าป่า ๑๖ อำเภอ  ขบวนคนเดินแห่จากวัดกษัตราธิราชไปวัดท่าการ้อง
เวลา๑๘.๓๐ น.  คณะแห่องค์กฐินถึงวัดท่าการ้อง รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน
เวลา ๒๐.๐๐ น. เสร็จสิ้นพิธีฉลององค์กฐิน 
                       ชมการแสดงของไทย ๓ ชุด ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา และ ศรีลังกา ๗ ชุด 

วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

จัดเตรียมสถานที่สำหรับนั่งปฏิบัติธรรม ณ วัดธรรมาราม
-  รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะ ปฏิบัติธรมที่วัดธรรมาราม ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
-  สมเด็จพระสังฆราชและคณะสงฆ์ นั่งปฏิบัติธรรม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

เวลา ๑๕.๐๐ น.  พิธีทอดผ้ากฐิน ณ วัดท่าการ้อง
เวลา ๑๕.๔๕ น. เสร็จพิธีทอดผ้ากฐิน
เวลา ๑๘.๐๐ น. สมเด็จพระสังฆราช และคณะสงฆ์จากประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เดินทางกลับวัดพนัญเชิงวรวิหาร
เวลา ๑๙.๓๐ น. รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะ เดินทางไปวัดธรรมารามเพื่อนั่งปฏิบัติธรรม 

วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

การจัดการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ได้แก่ 
วัดกระชาย (ร้าง) วัดไชยวัฒนาราม วัดพระศรีสรรเพชญ์ และวัดมหาธาตุ

ส่งคณะเดินทางกลับเวลา ๑๓.๐๐ น.


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด