การประชุมคณะกรรมการจัดงานยอยศิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะกรรมการจัดงานยอยศิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 14:40 น.

 อ่าน 2,267

วันนี้ (5 พ.ย.57) นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี 2557 และคณะกรรมการจัดงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี 2557 ครั้งที่ 2/2557
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ มีกำหนดการ ดังนี้
- คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ ผวจ.มอบหมายให้ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ตรวจสอบขนาดของพื้นที่ในการจัดกิจกรรม ซึ่งจะแบ่งเป็นโซนกิจกรรมต่างๆ
- คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดงานแถลงข่าว ณ สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น., กำหนดการแถลงข่าวในจังหวัดฯ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
- คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ กำหนดการพิธีบวงสรวงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 08.09 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง),  กำหนดพิธีเปิดงานวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) โดยให้อำเภอจัดขบวนของดี 16 อำเภอเข้าร่วมพิธี
- คณะกรรมการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ กำหนดการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09.39 น. ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
- คณะกรรมการฝ่ายการจัดแสดงแสง-เสียงและการจำลองบรรยากาศหน้างานสมัยกรุงศรีอยุธยา (ตลาดย้อนยุค) ด้านสถานที่ บริเวณการจัดแสดงแสง-เสียง การจัดตั้งอัฒจันทร์, ด้านการจัดการแสดง/ด้านบรรยากาศหน้างาน กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้จัดแสดงแสง-เสียง และการจัดโถงพักคอย วันที่ 6 พ.ย. 57

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด