ถกปัญหาเพื่อการแก้ไขด้านอุตสาหกรรม และการคมนาคมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ถกปัญหาเพื่อการแก้ไขด้านอุตสาหกรรม และการคมนาคม

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 14:38 น.

 อ่าน 2,272

                                   เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ไปมอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดและรับทราบสถานการณ์ด้านอุตสาหกรรม และ การคมนาคม  จากหน่วยงานในสังกัด โดยเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชบา นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และเวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแขวงการทางอยุธยา  ซึ่งได้สรุปวางแนวทางแก้ไขปัญหาพอสังเขป  ดังนี้

                      ด้านการอุตสาหกรรม

๑.      การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  เพื่อมีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมเป็นการเฉพาะ ขอให้ทางอุตสาหกรรมได้เสนอเรื่องยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมไว้ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด (๑ ใน ๒๕ – ๓๐ เรื่อง) คณะกรรมการซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน จะมีหน้าที่ผู้ติดตาม ผลักดัน ช่วยเหลือ กรณีที่ต้องใช้งบสนับสนุนของจังหวัด ผู้ว่าฯจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

ประโยชน์  บรรเทาปัญหาบุคลากรจำกัดของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

๒.      การจัดการจราจรหน้านิคมอุตสาหกรรมบางปะอินแก้ปัญหารถติด อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อติดตั้งไฟจราจรสามแยก และจัดให้รถไปวกกลับที่ใต้สะพาน ซึ่งทางนิคมได้สำรวจปริมาณรถรายงานแขวงการทางแล้วไม่ขัดข้องดำเนินการ งบประมาณ ๑.๗ ล้านบาท ได้รับสนับสนุนจาก บ.ที่ดินบางปะอิน ๓๐ % ชมรมผู้ประกอบการ ๗๐ % คาดจะเสร็จให้เป็นของขวัญประชาชนปีใหม่

๓.     การระบายน้ำออกจากนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินให้มีประสิทธิภาพ จากปัจจุบันใช้การสูบออกซึ่งจะส่งผลต่อชุมชนรอบนิคม จะแก้ไขด้วยการผลักน้ำออกทางท่อระบายน้ำใต้ถนนสู่คลองหนองหอย และคลองเจ๊กมา (แก้มลิง) ซึ่งมีหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมมือ ได้แก่ นายอำเภอบางปะอิน เทศบาลตำบลคลองจิก กองทุนนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และผู้ประกอบการภายในนิคม  โดยมีการออกแบบและคำนวณงบประมาณเบื้องต้นแล้ว

ด้านการคมนาคม

๑.      การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำของทางหลวงชนบท ผังเมือง ก. ตอนที่ ๒ เชื่อมทางหลวง ๓๔๗   ตามกำหนดเวลาเดิมจะต้องเสร็จตามสัญญา ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ แต่เนื่องจากแบบการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำ  จะขอขยายเวลาไป ปี

๒๕๕๙ ให้สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่งนำเข้าหารือในที่ประชุม กรอ.จังหวัด แล้วแจ้งมติ/ความเห็นไปยังส่วนกลางพิจารณาต่อไป

๒.      ถนนสายจากข้างวัดใหญ่ชัยมงคล มาศาลากลางจังหวัดสร้างไม่เสร็จ ขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงว่าเหตุใดจึงไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ  เพราะอันตรายในการสัญจร ซึ่งจะนำเรื่องไปหารือท้องถิ่นจังหวัดเพื่อให้ทราบรายละเอียดต่อไป

๓.      แก้ไขการจราจรติดขัดช่วงเทศกาลในถนนสายหลัก โดยขอรับงบประมาณ ๒ พันล้านบาท  ขยายเป็น ๔ ช่องจราจรทางต่างระดับบางปะอิน ,เปิด reversable Lane

๔.      โจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ เป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา

๕.      รุกล้ำพื้นที่เขตทางหลวง  โดยการกวดขันจัดระเบียบ และให้ความรู้กับประชาชนว่ากำลังกระทำการผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมทางหลวง เรื่องฝ่าฝืนค้าขายข้างถนน มาตรา ๔๙

๖.      รถบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนด เลี่ยงด่านชั่งน้ำหนักไปใช้ถนนสายใน ทำให้ถนนชำรุด ควรที่ท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่จะทบทวนการพิจารณาการอนุมัติบ่อดิน และสั่งปิดบ่อดินหากไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

๗.      งานก่อสร้างสะพานข้ามแยกทางรถไฟ สำนักก่อสร้างสะพานซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางได้รับไปออกแบบเพื่อดำเนินการต่อไป ตามที่ผู้ว่าฯสั่งการว่าเป็นจุดอันตราย

๘.      การกัดเซาะตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก ทำให้การขุดลอกแม่น้ำป่าสักเพื่อการเดินเรือยังไม่สามารถทำได้ดีเท่าที่ควร จึงต้องก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และการที่เรือบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรเร่งให้ตลิ่งและบ้านเรือนริมน้ำได้รับผลกระทบ  จะมีการกำหนดให้ชัดเจนว่าแหล่งน้ำใด เรือขนาดเท่าไรจึงจะสามารถสัญจรได้ และภายใต้งบฯกรมเจ้าท่า จะติดตั้งกล้องตรวจจับตลอดลำน้ำป่าสัก

๙.      การสร้างสะพานขวางลำน้ำบริเวณวิทยาลัยต่อเรือ ขอฝากให้เจ้าท่าช่วยตรวจตราไม่ปล่อยให้มีสิ่งกีดขวาง

๑๐.  การกำจัดผักตบชวา หน่วยงานที่มีเครื่องมือและภารกิจโดยตรง คือ ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๑ แต่ดูแลรับผิดชอบ ๑๔ จังหวัด จะนำเครื่องมือมากำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้อบรมให้ความรู้กับประชาชนในการนำไปทำปุ๋ยหมัก


----------------------------

>> อ่านต่อทุกกระทรวง

สรุปและเรียบเรียงโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 19/11/57


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด