ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด" สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด" สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09:16 น.

 อ่าน 4,219

     สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่สนใจ ทั้งหมด 21 หลักสูตร ดังนี้

    1. หลักสูตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร"

    2. หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ"

    3. หลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการพูดเพื่อความเป้นผู้นำ"

    4. หลักสูตร "มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)"

    5. หลักสูตร "มัคคุเทศก์เฉพาะ (พื้นที่-ต่างประเทศ)"

    6. หลักสูตร "การบริหารงานเพื่อการสื่อสารสำหรับการทำงานสำหรับประชาคมอาเซียน"

    7. หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการทำงานสำหรับประชาคมอาเซียน"

    8. หลักสูตร "การเตรียมพร้อมเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สาธารณภัยและภัยพิบัติในอนาคต"

    9. หลักสูตร "การปฏิบัติงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความสำเร็จในการทำงานที่เป็นสุขตามยุคสมัย"

    10. หลักสูตร "การบริหารจัดการการศึกษาแนวใหม่เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

    11. หลักสูตร "เทคนิคการบริหารงานคลังภาครัฐอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน และถูกต้องตามระเบียบ"

    12. หลักสูตร "การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า และบริการอย่างไรให้โดนใจลูกค้า"

    13. หลักสูตร "การบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ ให้ได้ประสิทธิภาพ"

    14. หลักสูตร "ระบบบัญชีสำหรับผู้บริหารกับการควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ"

    15. หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจส่งออก"

    16. หลักสูตร "ขายได้...ใช้เป็น...เห็นภาษี...สำหรับธูรกิจขายบ้าน อาคารชุด อสังหาริมทรัพย์"

    17. หลักสูตร "ภาระภาษี และผลกระทบเมื่อเข้าสู่ AEC"

    18. หลักสูตร "การบริหารเงินและวางแผนภาษีอย่างไร เพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง มั่นคงในชีวิต"

    19. หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่การประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาอุตสาหกรรม"

    20. หลักสูตร "โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่"

    21. หลักสูตร "ฟิตใจให้เข้มแข็งสร้างแรงในการทำงานและชีวิตที่เป็นสุข"

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ โดยส่งใบสมัครมาที่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา โทรศัพท์ 0 3810 2288-90 โทรสาร 0 3874 5798 เว็บไซต์ http://www.uniserv.buu.ac.th/

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
เข้าชมล่าสุด