รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 14:33 น.

 อ่าน 1,537

     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ รวมทั้งสาขานิติศาสตร์ และผู้ได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแน่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2557 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558) รวมจำนวน 450 อัตรา โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -25 ธันวาคม 2557 ทางเว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/ 

รายละเอียดในการสมัครมีดังนี้

>> คุณสมบัติของผู้สมัครสอบฯ

>> ขอบเขตวิชาของผู้สมัครสอบฯ

>> อัตราที่เปิดรับ

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด