รายงานความคืบหน้าการบริการจัดการขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5 / 2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานความคืบหน้าการบริการจัดการขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5 / 2558

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09:50 น.

 อ่าน 1,759

รายงานความคืบหน้าการบริการจัดการขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5 / 2558

(ระหว่างวันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2558)

ผลการดำเนินงานด้านการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมีความคืบหน้า 24.71 %

งานขนย้ายขยะมีความคืบหน้า 67.59% โดยขนขยะไปแล้ว 135,185 ตัน จาก 200,000 ตัน

โดยประชาชนสามารถติดตามรายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์การบริหารจัดการขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

http://www.ayutthaya.go.th/garbage/Weekly progress.html


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด