ประชุมติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผุู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผุู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 15:52 น.

 อ่าน 1,127

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1         (นายสุรพงษ์  เจียสกุล)  ตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ครั้งที่ 1/2558   ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุูธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด