การบูรณาการงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กับงบประมาณของส่วนราชการ ตามข้อสั่งการ นรม.เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๘เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบูรณาการงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กับงบประมาณของส่วนราชการ ตามข้อสั่งการ นรม.เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๘

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:19 น.

 อ่าน 1,915

สำนักงบประมาณ ชี้แจงเรื่อง

- การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด

- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม

- เตรียมความพร้อมของโครงการที่จะขอรับงบประมาณสนับสนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อ่านต่อรายละเอียด

ตรวจสอบโครงการรายจ่ายลงทุน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และโหลดไฟล์ได้ ที่นี่ 

ประเภท

งบประมาณ (บาท)

โหลดไฟล์

การพัฒนาแหล่งน้ำ

262,693,877

Download

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

362,467,795

Download

การพัฒนาการศึกษา

249,935,880

Download

การพัฒนาสาธารณสุข

23,423,400

Download

การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

288,738,800

Download

รวม

1,187,259,762

 

อ่านต่อทั้งหมด>>ทั้งประเทศ

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด