การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่สู่การปฏิบัติในพื้นที่ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่สู่การปฏิบัติในพื้นที่

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 07:51 น.

 อ่าน 1,402

 

 

นายอภิชาต   สุติคา  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้เแทนส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม         ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่สู่การปฏิบัติในพื้นที่   ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     บางเขน    กรุงเทพฯ        โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายอภัย สุทธิสังข์) เป็นประธานในการประชุม 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด