คสช.และข้อสั่งการจังหวัดเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คสช.และข้อสั่งการจังหวัด

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 11:15 น.

 อ่าน 10,412

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

ข้อสั่งการฯ ผลการดำเนินงาน
 ข้อสั่งการหัวหน้า คสช. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานฯ  
สรุปประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 2 กันยายน 2557
 
 ข้อสั่งการ วันที่ 7 ตุลาคม 2557  
ข้อสั่งการ วันที่ 2 กันยายน 2557 

 การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 การชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน

 การส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนตามแผนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)

 การสรุปผลการดำเนินงานของศูนยืดำรงธรรม

ข้อสั่งการ วันที่ 19 สิงหาคม และ 26 สิงหาคม 2557   การดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัย

 การยกระดับศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ
 
ข้อสั่งการ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 
ข้อสั่งการ วันที่ 5 สิงหาคม 2557    การศึกษาและจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning)
ข้อสั่งการ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557   -
ข้อสั่งการ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557   -
ข้อสั่งการ วันที่ 8 กรกฎาคม 2557   -
ข้อสั่งการ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557  -
ข้อสั่งการ วันที่ 24 มิถุนายน 2557  -
ข้อสั่งการ วันที่ 17 มิถุนายน 2557  -

ข้อสั่งการ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

-

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด