มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ปราชญ์เกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ปราชญ์เกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2558

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:48 น.

 อ่าน 1,729

วันนี้ (30 เม.ย.58) เวลา 09.30 น. การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2558  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ปราชญ์เกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2558 ดังนี้
  -สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทดีเด่น  คือ นางสายพิณ วงษ์ศิริ  ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา
  -สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประเภทดีเด่น  คือ นายมานิตย์ แย้มประยูร  ต.ชายนา อ.พระนครศรีอยุธยา
  -สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ประเภทดีเด่น  คือ  นายบัญชา พวงสวัสดิ์  ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง
  -สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ประเภทชมเชย  คือ  นายสอาด สุขสุแดน  ต.ไม้ตรา อ.บางไทร


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (ประชาชน)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด