โครงการจัดเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการจัดเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12:27 น.

 อ่าน 2,183
เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 58 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดให้มีการสัมมนาโครงการจัดเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทั่วประเทศจัดทั้งสิ้น 12 เวที จัดโดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฎิรูปแห่งชาติ ซึ่งมีผู้ร่วมเวทีจากทุกภาคส่วน กว่า 3,000 คน เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1,000 คน และจาก 11 จังหวัดภาคกลางจำนวน 2,000 คน
สำหรับจังหวัดภาคกลางอีก 2 จังหวัดที่ได้เป็นเวทีฯ ได้แก่
จังหวัดเพชรบุรีในวันที่ 16พฤษภาคม  และ จังหวัดชลบุรีในวันที่ 27 พฤษภาคม 
 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับความรู้สาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ได้ให้คะแนนร่างรัฐธรรมนูญ(คะแนน 1-10) และให้ความคิดเห็นหากต้องมีการลงประชามติ จะรับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่
 
>> อ่านต่อสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
>> ภาพกิจกรรม

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด