ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEsเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16:38 น.

 อ่าน 4,460

                  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เพื่อชี้แจงแนวทางการรับจดทะเบียนผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterpriser SMEs)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.sme.go.th/th/index.php/member 

>> สิทธิประโยชน์จากการขึ้นทะเบียน 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด