การกล่าวทักทายกับชาวเมียนมาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การกล่าวทักทายกับชาวเมียนมา

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09:21 น.

 อ่าน 31,149

การกล่าวทักทายกับชาวเมียนมา

- ไม่ควรทักทายกันด้วยการส่งเสียงดัง หรือแสดงอารมณ์รุนแรง โดยเฉพาะในที่สาธารณะเพราะถือว่าเป็นมารยาทที่ไม่สุภาพ

- ควรกล่าวทักทายด้วยการกล่าวว่า "มิงกะลาบา" (Mingalar Par) หมายถึง "สวัสดี" พร้อมกับโค้งตัวเล็กน้อย

- ชายควรกล่าวทักทายกัน และแนะนำตัวโดยจับมือกันแบบตะวันตกพร้อมกับยิ้ม เพื่อความสุภาพและแสดงถึงความเป็นมิตร

- ควรกล่าวขอโทษด้วยการกล่าวว่า "เตา บั่น บ่า เต่" (Taung Pan Par Tal) จากการกระทำสิ่งต่างๆ ที่ผิดพลาดและไม่เหมาะสม โดยแสดงซึ่งจะทำให้ดูสุภาพในสายตาของผู้ที่ได้พบเห็นหรืออยู่ในสถานการณ์ นั้น

 - ควรกล่าวขอบคุณ ด้วยการกล่าว "เจซูติบาแด" (Kye-zu-tin Bar-dae)

- ควรกล่าวคำลงท้ายประโยคเพื่อแสดงความสุภาพต่อคู่สนทนาชาวเมียนมา หากผู้กล่าวเป็นหญิงควรลงท้ายด้วย "ชิน" (Shin) เป็นคำที่แสดงความสุภาพของหญิงเช่นเดียวกับ "ค่ะ" หากผู้กล่าวเป็นชายควรลงท้ายด้วย "คินเมี่ยย" (Khin-mya) เป็นคำแสดงความสุภาพของชายแปลว่า "ครับ"

- ควรกล่าวลา ด้วยการกล่าวว่า "ต้าต๋า" (Tah Ta) หมายถึง ลาก่อน เมื่อจะกล่าวลาจากคู่สนทนา

โดย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด