รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่อยุธยา ตรวจติดตามความคืบหน้า การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่อยุธยา ตรวจติดตามความคืบหน้า การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 16:47 น.

 อ่าน 1,425

วันนี้ (3 มิ.ย.58) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้า การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งแล้วเสร็จไปร้อยละ 72 เร็วกว่าเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 3.9 และจากนี้ไปจะเป็นขึ้นตอนของการสร้างสวนสาธารณะในพื้นที่ 32 ไร่ของตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อทดแทนภูเขาขยะที่สูงเท่าตึก 7 ชั้น
จากนั้น จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ กฟภ. ดำเนินการโรงกำจัดขยะและโรงไฟฟ้า ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำแผนขออนุมัติสำนักงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้กำกับดูแลพลังงาน เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 990 ล้านบาท รวมถึง ผ่านความคิดเห็นชอบของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ
“จังหวัดจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ต่อจากการเคลื่อนย้ายขยะ ขณะที่ กฟภ.จะหารือกับส่วนราชการต่างๆ ในการสานความเข้าใจกับกลุ่มชนต่างๆ ทั้งสถาบันการศึกษา อสม. อปท. พี่น้องประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง สุดท้าย รัฐบาลต้องการให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นแบบ”

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002817250652


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด