ประชุมนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่เพื่อให้เกิดการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่เพื่อให้เกิดการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 16:08 น.

 อ่าน 1,345

 

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด           พระนครศรีอยุธยา       เข้าร่วมประชุมนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่            เพื่อให้เกิดการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น.              ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี   โดยมีคณะทำงานจากส่วนกลางนำโดยท่านรองปลัดกระทรวงเกษตร       และสหกรณ์ (นายอภัย สุทธิสังข์)


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด