การฝึกอบรโครงเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์แก่บุคลากรกลุ่มวิวาหกิจชุมชนพันธุ์ข้าวไทยด้านการลดต้นทุนการผลิต เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การฝึกอบรโครงเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์แก่บุคลากรกลุ่มวิวาหกิจชุมชนพันธุ์ข้าวไทยด้านการลดต้นทุนการผลิต

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 16:21 น.

 อ่าน 1,491

 

 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการเปิดการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมและการสาธิตตามโครงการพัฒนาศักยภาพ   เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์แก่บุคลากรกลุ่มวิวาหกิจชุมชนพันธุ์ข้าวไทย       ด้านการลดต้นทุนการผลิต (การใช้ปุ๋ยตามค่าสารวิเคราะห์ดินและการใช้แบบปุ๋ยสั่งตัด) ประจำปี 2558  ในวันพุธที่     10 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 น ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเกษตรช้างใหญ่ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ดำเนินการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งหนึ่งด้วย พื้นที่รวม 1,682 ไร่ ได้มีการประยุกต์ดำเนินการจัดทำเครื่องหยอดเมล็ดข้าวแบบนั่งขับ 12 แถว อัตราเมล็ดพันธุ์ 5 กก./ไร่ ประสิทธิภาพการใช้งาน 70 ไร่/วัน/เครื่อง การพัฒนาจัดทำเครื่องดังกล่าวโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันธุ์ข้าวไทยและเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด