ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดพื้นที่ดำเนินการนำน้ำจากบ่อทรายอินทรีย์ฯ สำหรับช่วยเหลือพื้นที่ทำนาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดพื้นที่ดำเนินการนำน้ำจากบ่อทรายอินทรีย์ฯ สำหรับช่วยเหลือพื้นที่ทำนา

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 20:34 น.

 อ่าน 2,567

 

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายช่างโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณีและเจ้าหน้าที่   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และ 8 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา โซนแมน ร่วมกับผู้จัดการบ่อทรายอินทรีย์ บริษัทนครหลวงก่อสร้าง จำกัด ประชุมวางแผนปรึกษาหารือ และลงพื้นที่      ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม  2558  เพื่อการดำเนินการกำหนดพื้นที่ สถานที่สนับสนุนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8" และ. 12" เพื่อการนำน้ำจากบ่อทรายอินทรีย์ฯ สำหรับช่วยเหลือพื้นที่ทำนาของ หมู่ที่  7 , 8 , 9  และ11 ของตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสภาวะฝนทิ้งช่วง                  แผนดำเนินการเบื้องต้นจะดำเนินการในเขตรับผิดชอบ  ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี         ในเขตหมู่ที่ 7และ 8 ต.หนองน้ำใหญ่ เป็นเบื้องต้น ก่อนดำเนินการต่อในเขตหมู่ที่ 9 และ 11  พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขัณสูตร    โดยในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2557     จะตั้งสูบลงคูส่งน้ำ เข้าปลายคลอง 2ขวา-1ขวา ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี  ประมาณ กม.15+000   ห่างจากคลองระบายน้ำ ร.2ขวา -สุพรรณ 4 ประมาณ 260 เมตร ฝั่งขวาคลองร.2ขวา สุพรรณ4 เขตของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ในท้องที่หมู่ที่ 9และ11 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้บ่อทรายอินทรีย์นอกจากนินดีสนับสนุนน้ำแก่เกษตรกรแล้ว ยังได้สนับสนุนการใช้แมคโครขุดเปิดร่องสำหรับส่งน้ำจากสถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ. รวมทั้งทรายเพื่อกรอกกระสอบทรายสำหรับการทดระดับน้ำในคลองส่งน้ำให้สามารถเข้าสู่พื้นที่นาของเกษตรกรที่อยู่ระดับสูงอีกด้วย     และได้ให้ผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้เกษตรกรทราบว่าน้ำจากบ่อทรายดังกล่าวมีค่าความเค็มระดับน้อย มีผลต่อพืชบางชนิดและต้นข้าวที่อายุต่ำกว่า 30 วัน เกษตรกรควรมีการใช้ปุ๋ย/สารปรับสภาพน้ำที่ใช้ด้วย ซึ่งนาข้าวของเกษตรกรบริเวณดังกล่าวอายุ 40-70 วัน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด